طراحی گرافیک

این گروه با بهره گیری از تیمی متخصص در زمینه گرافیک و تبلیغات هدفمند اقدام به طراحی هایی مناسب برای مشتریان خود نموده است. در بخش گرافیک کلیه کار های گرافیکی از ایده یابی تا اجرا برای مشتریان صورت می پذیرد.